KONTORTJENESTER

Vi har medarbeidere med bakgrunn fra kontor, administrasjon og regnskap, som kan hjelpe deg i din kontor-hverdag. Her er en liste over hva vi kan bidra med:

  • Sentralbord
  • Skaffe og tilberede lunsj
  • Kundeoppfølging
  • Bilagsregistrering
  • Betaling av faktura
  • Purring
  • Bankavstemming